ثبت چکیده پایان نامه

عنوان فرم
 • 0
 • شماره دانشجویی*
  1
 • نام و نام خانوادگی*نام کامل را وارد کنید
  2
 • رشته و گرایش*
  3
 • عنوان پایان نامه*عنوان پایان نامه را به صورت کامل وارد کنید
  4
 • تاریخ دفاع پایان نامه*تاریخ تایید شده توسط مدیر گروه را وارد کنید
  5
 • استاد راهنما*نام و نام خانودگی استاد راهنما را وارد کنید
  6
 • استاد مشاور*نام و نام خانوادگی استاد مشاور ( در صورت وجود)
  7
 • چکیده پایان نامه:*شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج بدست آمده) حداکثر 260 کلمه
  8