اطلاعیه های گروه های آموزشی

اطلاعیه گروه معماری و مدیریت شهری:

مطابق نظر شورای پژوهشی گروه معماری و مدیریت شهری و به منظور افزایش سرعت و کیفیت عناوین رساله های کارشناسی ارشد از این پس دانشجویان قبل از شروع نگارش رساله میبایست عناوین خود را به تصویب گروه پژوهشی معماری و مدیریت شهری دماوند برسانند. بدین منظور دانشجویان پس از گرفتن تاییدیه استاد محترم راهنما عنوان خود را برای جناب آقای دکتر افشین پارام میفرستند تا در گروه مطرح شود و به تصویب برسد. دانشجویان پس از تصویب عناوین میتوانند به نگارش پروپوزال اقدام کنند.
شماره واتس آپ جناب آقای دکتر افشین پارام 09123344829
با تشکر