تماس با ما

جهت ارتباط با دفتر امور پایان نامه ها
آدرس الکترونیکی دفتر امور پایان نامه ها :
payannameh@damavandiau.ac.ir
استفاده از مسنجر تلگرام و شماره 09102417042