تابلو اعلانات

حمایت پژوهشگاه قوه قضائیه از پایان نامه های مرتبط با چالش های این قوه (پیوست1 - پیوست2 - پیوست3)

اطلاعیه جشنواره ترویج علم در پایان نامه های دانشجویی (پیوست1 - پیوست2)

مجله جلبک شناسی دانشگاه شهید بهشتی (پیوست1)

مسابقه اعطای گرنت فناورانه اختصاصی به رساله های کاربردی مقطع دکتری در حوزه مهندسی مواد، ساخت و فوتونیک (پیوست1 - پیوست2 - پیوست3)

مجله و کنفرانس وب پژوهی (پیوست1 - پیوست2 - پیوست3)

همایش ملی قرآن و مطالعات ادبی و اجتماعی (پیوست1)

فراخوان حمایت از پایان نامه ها و رساله های دانشجویان در موضوعات مرتبط با اجتماع و نظام نخبگانی کشور  (پیوست1)

 اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی پزشکی/دزفول (پیوست)

دسترسی به مقالات وزارت علوم بصورت رایگان در بهمن ماه 98 (پیوست)

برگزاری پنجمین جشنواره فناوری نانو دانشگاه آزاد اسلامی (پیوست)

جشنواره بین المللی شهید چمران (پیوست)

هفتمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران (پیوست)

چهارمین همایش ملی مهندسی عمران، بتن و محیط زیست (پیوست)

فصلنامه دانش زیست ایران تحت نظر دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین (پیوست)

حمایت مادی و معنوی پژوهشگاه قوه قضاییه از پایان نامه های مرتبط (پیوست1 - پیوست2)

حمایت مادی و معنوی از پایان نامه های مرتبط با موضوع تعاون (پیوست1)

جشنواره نانو تبریز (پیوست1 - پیوست2)

نخستین جشنواره سراسری طراحی صنعتی (پیوست1)

دومین همایش ملی پژوهش های میان رشته ای قرآن وانگاره های علوم زیستی (پیوست1)

سی وچهارمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی (پیوست1)

برگزاری جایزه بین المللی بنیاد هلندی (پیوست1)

سمینار بررسی چالشهای مسکن در کشور و ارائه راه حل های راهبردی (پیوست1 - پیوست2)

اولین همایش ملی پژوهش های تفسیری قرآن کریم (پیوست1)

جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری (پیوست1)

برگزاری رویداد آنلاین اپ ورزشی (پیوست1 - پیوست2)

فراخوان جایزه یونسکو (پیوست1 - پیوست2)

فراخوان جذب وحمایت ازطرح های نوآورانه وفناورانه حوزه زمین شناسی ،معدن وصنایع معدنی (پیوست1 - پیوست2)

همایش ملی فرهنگ کار (پیوست1)

عناوین پژوهشی دستگاه های اجرایی استان تهران درسال 1399برای دریافت پروپوزال (پیوست1 - پیوست2)

طرح میزبانی  پژوهشگاه صنعت نفت از پایان نامه ها و رساله های دانشجویی (پیوست1 - پیوست2)