تابلو اعلانات

اطلاعیه جشنواره ترویج علم در پایان نامه های دانشجویی (پیوست1 - پیوست2)

مجله جلبک شناسی دانشگاه شهید بهشتی (پیوست1)

مسابقه اعطای گرنت فناورانه اختصاصی به رساله های کاربردی مقطع دکتری در حوزه مهندسی مواد، ساخت و فوتونیک (پیوست1 - پیوست2 - پیوست3)

مجله و کنفرانس وب پژوهی (پیوست1 - پیوست2 - پیوست3)

همایش ملی قرآن و مطالعات ادبی و اجتماعی (پیوست1)

فراخوان حمایت از پایان نامه ها و رساله های دانشجویان در موضوعات مرتبط با اجتماع و نظام نخبگانی کشور  (پیوست1)

 اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی پزشکی/دزفول (پیوست)

دسترسی به مقالات وزارت علوم بصورت رایگان در بهمن ماه 98 (پیوست)

برگزاری پنجمین جشنواره فناوری نانو دانشگاه آزاد اسلامی (پیوست)

جشنواره بین المللی شهید چمران (پیوست)

هفتمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران (پیوست)

چهارمین همایش ملی مهندسی عمران، بتن و محیط زیست (پیوست)

فصلنامه دانش زیست ایران تحت نظر دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین (پیوست)

حمایت مادی و معنوی پژوهشگاه قوه قضاییه از پایان نامه های مرتبط (پیوست1 - پیوست2)

حمایت مادی و معنوی از پایان نامه های مرتبط با موضوع تعاون (پیوست1)